Kunststof & milieu

Duurzame ontwikkeling met het oog op de toekomst

Duurzame ontwikkeling maakt het mogelijk om  verantwoord te werken aan het behoud van onze wereld voor toekomstige generaties. Van belang is de combinatie van sociale, economische en milieuhygiënische facetten. De industrie speelt hierbij een hoofdrol en ook  de kunststofindustrie en kunststof leveren hun bijdrage aan deze duurzame ontwikkeling.

Bescherming van het milieu

Kunststoffen hebben een licht  gewicht en kunnen volledig afgestemd worden op gebruikseisen. Daarom  kunnen  kunststofproducten zeer doelgericht en efficiënt geproduceerd  worden waardoor ze een maximale  prestatie  en een minimum aan afval  opleveren. Bovendien kunnen een groot aantal kunststoffen gerecycleerd worden.

Economische ontwikkeling

De Europese kunststofindustrie in haar totale omvang biedt aan meer dan een miljoen mensen werk en wereldwijd groeit de kunststofconsumptie steeds sneller .

 

Maatschappelijke vooruitgang

Kunststoffen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe technologieën die als doel hebben een hogere  levensstandaard, een hoger peil van  gezondheidszorg en  opleiding te creëren voor een steeds groter gedeelte van de wereldbevolking.

 

Innovatie

De kunststofindustrie innoveert continu  in nieuwe producten, systemen en technologieën   om zo haar bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

 

Milieubeleid bij Vink 

Als bedrijf voelen wij ons verplicht om op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te functioneren. Dit is gestoeld op twee overwegingen. Enerzijds zijn wij er ons van bewust dat onze werking als bedrijf een impact heeft op onze omgeving. Energiebronnen en grondstoffen zijn niet oneindig groot en er dient zuinig mee omgesprongen worden. De productie van alle vormen van afvalstoffen en lawaai vormt een probleem voor onze onmiddellijke en ruimere omgeving en dient daarom tot een minimum beperkt te worden. Anderzijds draagt dit beleid bij tot een goede bedrijfshuishouding. Door onze uitrusting en machines energievriendelijk, efficiënt en met een minimum aan afval en grondstofverlies te laten functioneren, besparen we kosten die onze concurrentiekracht verhoogt. Door aandacht te besteden aan dit aspect vermijden we de opbouw van een milieupassief dat op termijn nefast zou kunnen zijn voor ons voortbestaan.

Bovendien zijn wij continu op zoek naar nieuwe materialen en toepassingen die onze klanten helpen om hun ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken.
Een greep uit ons programma 'milieutechnologie:
 

 

 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies