Wedstrijdreglement

Neem eerst het wedstrijdreglement door. Door projecten in te zenden, gaan wij er automatisch van uit dat uit het reglement heeft gelezen en goedgekeurd.

 

Organisatie

 • Proud 2 Share is een organisatie van Vink bvba – Industriepark B7 – B-2220 Heist-op-den-Berg – www.vink.be

 

Deelname

 •  Deelnemen aan de “Proud 2 Share 2016 - 2017” award is volledig gratis en kan uiterlijk tot 6 januari 2017. Projecten die na deze datum worden ingestuurd, kunnen geen aanspraak meer maken op het winnen van een award in één van de categorieën.
 • Deelnemen kan door foto’s van uw project in te zenden, samen met een zo volledig mogelijk ingevuld inschrijvingsformulier. Let op: Stuur zeker uw ingevuld inschrijvingsformulier mee. Zonder dit formulier kunnen we uw project spijtig genoeg niet aanvaarden. Dit formulier vindt u terug op www.proud2share.be.
 • Enkel projecten waarin producten uit het gamma van Vink bvba verwerkt zijn, worden aanvaard.
 • Enkel projecten die gerealiseerd zijn in 2013, 2014, 2015 of 2016, en die nog niet zijn ingezonden voor eerdere edities van Proud 2 Share, worden aanvaard.
 • Per project mogen maximum 5 foto’s worden ingezonden.
 • De ingezonden foto’s moeten kwalitatief goed en voldoende groot zijn (300 dpi).
 • Volgende bestanden worden aanvaard: jpeg, tiff, eps.
 • Ten laatste op de deadline van 6 janari 2017 dient de organisatie alle foto’s en inschrijvingsformulieren in haar bezit te hebben.
 • Door foto’s in te sturen voor deze wedstrijd gaat de maker van het ingezonden beeldmateriaal automatisch akkoord met het wedstrijdreglement en geeft hij zijn toestemming om het beeldmateriaal te gebruiken en vrij, zonder claims, te publiceren. Vink bvba, zowel als haar desbetreffende partners/leveranciers, zijn dus gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al hun communicatie-uitingen, zowel informatief als publicitair. Vink bvba kan hierbij de projecten ook zichtbaar maken op haar sociale media-profielen.
 • De organisatie (Vink bvba) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inzendingen die onderwerp zijn van auteursrechtelijke geschillen. De organisatie beroept zich op vrijwaring richting inzender, in het geval er bij publicatie onverhoopt toch inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. De inzender dient over de auteursrechten van het beeldmateriaal te beschikken of toestemming te hebben om het beeldmateriaal te gebruiken. Het project moet in het beheer van de inzender zijn gemaakt.
 • Het invullen en opsturen van het wedstrijdformulier wordt gezien als een bewijs dat de eigenaar van het bedrijf of beeld dat wordt gebruikt in de uiting, evenals de andere betrokkenen bij het project, vooraf hun toestemming hebben gegeven. Als achteraf blijkt dat op dit punt toch rechten van derden zijn geschonden, dan is de organisatie gevrijwaard van de consequenties.
 • De inzendingen worden niet teruggezonden. Alle ingezonden materialen worden het bezit van Vink bvba. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan het materiaal.
 • Ingezonden projecten kunnen worden ingeschreven in één van de volgende vooropgestelde categorieën:

                - Buiten- en gevelreclame (Signs & Graphics)

                - Voertuigreclame (Signs & Graphics)

                - Interieurreclame / Standenbouw (Signs & Graphics)

                - Lichtreclame (Signs & Graphics / LED)

                - Kunst & decoratie (Signs & Graphics)

                - Interieurinrichting - Privaat (Building & Construction)
                - Interieurinrichting - Utiliteitsbouw (zorgsector, kantoren, ...) (Building & Construction)
                - Interieurinrichting - Shop Fitting (Building & Construction)

                - Beglazing (Building & Construction)

                - Gevelbekleding (Building & Construction)

 

Vakjury en prijzen

 • De winnaars van deze wedstrijd worden gekozen door een externe, professionele vakjury, die bestaat uit experts uit de verschillende vakgebieden. De vakjury werkt volstrekt onafhankelijk van de organisatie en/of eventuele partners.
 • De vakjury behoudt zich het recht om een ingezonden project in een andere categorie in te delen dan waarvoor dit is ingezonden. De jury is tevens gerechtigd – afhankelijk van het aantal inzendingen – een categorie toe te voegen of te laten vervallen. In dit laatste geval worden deze projecten in een andere categorie ingedeeld en kunnen zij nog steeds meedingen naar de “Proud 2 Share” award.
 • Creativiteit, originaliteit en innovativiteit van de inzending, hetzij qua ontwerp, materiaalgebruik, constructie of toepassing, zullen belangrijke beoordelingscriteria zijn voor de jury, veel meer dan de grootte van het project.
 • In elke categorie worden 3 projecten genomineerd, mits de desbetreffende categorie voldoende projecten van voldoende kwaliteit bevat. Hierover beslist de vakjury.
 • Uit elke categorie wordt uit die 3 genomineerden 1 winnaar van die categorie gekozen. Hierover beslist de vakjury.
 • Juryleden en de bedrijven waar zij werken, zijn uitgesloten van deelname.
 • De jury kan besluiten ingezonden projecten in de praktijk te bekijken.
 • Tijdens een exclusief evenement, dat doorgaat in maart 2017, zullen de winnaars bekend worden gemaakt.
 • De beslissing van de vakjury is definitief voor alles wat deze wedstrijd aangaat.
   

Overige

 • Vink bvba behoudt zich het recht om elk onderdeel van deze wedstrijd af te gelasten. Indien dit zou gebeuren, worden alle deelnemers hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 • Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door Vink bvba, alsook door haar partners/leveranciers, vrij kan worden gebruikt voor informatieve of publicitaire doeleinden (website, presentaties, e-mailings, advertenties, sociale media,…). De organisatie beroept zich op vrijwaring richting inzender, in het geval er bij publicatie onverhoopt toch inbreuk wordt gedaan op rechten van derden.
 • Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement.

 

Alvast bedankt voor uw deelname !

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren via proud2share@vink.be.

 

 

 

 

Proud 2 Share is een organisatie van Vink bvba – Industriepark B 7 
B-2220 Heist-op-den-Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies