ArcoWall - ArcoPlus Scholen voor morgen

Wegens het tekort aan financiële middelen voor scholenbouw, heeft de Vlaamse overheid gezocht naar een alternatieve manier om de noodzakelijke verbeteringen aan de school infrastructuur in Vlaanderen te financieren. Er werd een publiek-private samenwerking met de naam “Scholen van Morgen” opgericht tussen de Vlaamse overheid enerzijds en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis anderzijds. Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten.

Scholen voor morgen, diverse locaties

 Momenteel werden er al 119 gebouwen in gebruik genomen, bevinden er zich 40 projecten  in de bouwfase en 23 projecten in de ontwerpfase. Elke ‘School van Morgen’ is een uniek project, waarbij geluisterd werd naar de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen op het vlak van duurzaamheid, comfort en flexibiliteit. Deze eisen weerspiegelen zich ook in de materiaalkeuze. Zo werd bij het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw van het KTA-Campus Hof van Riemen in Heist-op-den-Berg  optimaal gebruik gemaakt van licht en ruimte. 

Gevelbekleding met ArcoWall en ArcoPlus

Door de grote glaspartijen en translucente wanden baadt het gebouw als het ware in natuurlijk daglicht wat zorgt voor een extra ruimtelijk effect en een betere comfortbeleving bij studenten en personeel. Daar zorgen de meerwandige modulaire polycarbonaat platen Arcowall en ArcoPlus voor. En ook de sportzalen van de vrije basisschool Eeckberger in Sint-Gillis-Waas en van de PIVO school in Asse werden om dezelfde redenen, voorzien van translucente wanden uit heldere en gekleurde ArcoPlus 549  platen. Naast licht en ruimte dragen kleuren ook bij tot een betere comfortbeleving. De scholen van Morgen  zijn kleurrijk en levendig . Op de speelplaats  van de vrije basisschool Eeckberger in Sint-Gillis-Waas en de St. Donatus school in Meise  zorgt een luifel uit gekleurde en translucente ArcoPlus 626 panelen dan weer voor speelse kleureffecten. 

Investeren in scholen is investeren in de toekomst

Dit zijn slechts enkele van de vele bouwprojecten waar we bij Vink trots op zijn om er deel van te mogen uitmaken. We vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid om onze ken-nis en know-how, maar ook onze materialen, ten dienste te stellen voor maatschappelijk belangrijke zaken zoals een betere schoolinfrastructuur. Want, investeren in scholen is investeren in de toekomst.

Back to top