Meet- en regelapparatuur

Drukmeting en -regeling

Manometers en manometer beschermers

Om drukmeting in een kunststof leidingsysteem toe te laten, biedt Vink een manometer en manometerbeschermer aan :

 • Manometerbeschermer + manometer : MDM 900
 • Manometerbeschermer : MDM 901
Met de manometerbeschermer in kunststof, wordt de eigenlijke manometer beschermd tegen agressieve media. Het (agressief) medium in de leiding komt uitsluitend in contact met de onderste helft van de manometerbeschermer en het aanwezige membraan. De vloeistofdruk wordt door een neutrale vloeistof (glycerine, siliconenolie, ...) boven het membraan aan de manometer doorgegeven. Een exacte aflezing van de druk in de leiding is hierdoor mogelijk.

Drukverminderingsventiel

Een drukverminderingsventiel reduceert de druk van een inkomend medium tot een willekeurig instelbare lagere druk. De op de markt beschikbare drukverminderings- ventielen verschillen onderling qua instelbereik, nauwkeurigheid en/of range van
debiet. Het gebruik van een vuilvanger voor een drukverminde-ringsventiel is steeds aan te bevelen.
 

Drukbehoudsventiel

Het drukbehoudsventiel is een ventiel dat normaal gesloten is onder veerdruk, en opent vanaf een willekeurig instelbare druk. Een drukbehoudsventiel zorgt voor een constante tegendruk, waardoor de voor de toepassing vereiste minimum werkdruk behouden blijft. Het drukbehoudsventiel kan ook worden toegepast als een beveiligingsventiel in by-pass.  Hierbij wordt het ventiel op een aftakking van de hoofdleiding geplaatst, waarlangs fluïdum wordt afgevoerd in geval van overdruk, waardoor de druk in de hoofdleiding wordt afgebouwd. 

Debietmeting

Bij de keuze van een debietmeting dient men rekening te houden met een aantal faktoren m.b.t. medium en meetmethode.
 

Medium: 

 • dichtheid
 • viscositeit
 • aggregatietoestand
 • chemische bestendigheid
 • kristallisatie & vaste deeltjes
 • temperatuur en druk

Meetmethode:

 • bijkomende drukverliezen
 • gewenste nauwkeurigheid
 • prijsklasse


Hiervoor staan 3 verschillende meetmethodes ter beschikking:

 • Rotameters
 • Vloeistofvolumetellers
 • Flow sensors 

   

Het Vink-leveringsprogramma Meet-en regelapparatuur (doorstroming, niveau, druk) wordt uitgebreid met analytische meetapparatuur.
Sensoren en transmitters voor pH, REDOX en geleidbaarheid zijn vanaf nu beschikbaar.

 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies