Waarom betonconctructies linen?

Beton is een robuust constructiemateriaal dat zijn sporen meer dan verdiend heeft. Na verloop van tijd kan er echter, onder invloed van rechtstreekse chemische-, fysische- (bv. vorst) en mechanische aantasting of indirect, door roestende wapening, betonschade of betonrot ontstaan.

Door betonconstructies te bekleden met kunststof liners kan chemische aantasting en mechanische slijtage verminderd of voorkomen worden. Hierdoor kan de levensduur van de constructie drastisch verlengd worden.

Directe chemische aantasting van beton

Beton is een basisch materiaal (pH hoger dan 12,5) dat aangetast kan worden door zuren die reageren met de calciumverbindingen uit het beton. Zo bijvoorbeeld:

  • Grondwater dat van nature zuren bevat door de oxidatie van mineralen zoals pyriet
  • Afzetting van industrieel chemisch afval
  • Afvalwater bevat zwavelverbindingen en sulfaatafbrekende bacteriën die deze verbindingen omzetten in waterstofsulfide. Dit gas kan door andere bacteriën geoxideerd worden en omgevormd tot zwavelzuur dat het beton aantast. De aantastingsdiepte kan oplopen tot 6 à 12mm per jaar (bron: WTCB)
  • Zure regen
  • Landbouwproducten

Indirecte aantasting: chemische aantasting van de wapening

Beton is een mengsel van cement, zand, grind en water. De treksterkte van beton ligt ongeveer tien keer lager dan de druksterkte. Om de treksterkte van beton te verhogen wordt het vaak gewapend met stalen staven, al dan niet voorgespannen. Op deze wapening vormt zich een beschermende laag (passiveringslaag) die het staal beschermt tegen roest. Deze passiveringslaag is stabiel in een chloride-vrij en basisch milieu. Bij aanwezigheid van chloriden (dooizouten, zeewater, chloorhoudend water of inherent aanwezig) of in een zuurder milieu (bv. door CO2) wordt deze laag aangetast en zal de wapening eveneens aangetast worden (reactie van ijzer, zuurstof en water, beton is een microporeus en permeabel materiaal). 

Dit  fenomeen noemen we wapeningscorrosie, in de volksmond bekend als betonrot. Afhankelijk van de omvang ziet men aan het oppervlakte roestsporen of het loslaten van het dekkingsbeton. Omdat het volume van roest 6 à 8 keer groter is dan dat van staal, zal de laag opzwellen. Door het oplopen van de druk kunnen er scheuren komen of kan het dekkingsbeton zelfs los komen waardoor de positieve materiaaleigenschappen zullen afnemen.

Oorzaken van de beschadiging 

  • Chemische erosie: één of meerdere bestanddelen van het beton worden opgelost door het chemisch mengsel. De opgeloste bestanddelen worden uitgeloogd.
  • Zwelling: De chemische producten veroorzaken een reactie waardoor zwelling optreedt. Door interne spanningen zullen er scheuren optreden.
  • Abrasie: In sommige toepassingen kunnen deeltjes mechanisch schuren. Door wrijving komen stukjes beton los die worden afgevoerd. Na verloop van tijd zal door mechanische slijtage de structurele kwaliteit afnemen.

Door betonconstructies te bekleden met kunststof liners kan chemische aantasting en mechanische slijtage verminderd of voorkomen worden. Hierdoor kan de levensduur van de constructie drastisch verlengd worden.

Bekijk hier ons assortiment chemische en slijtvaste liners.

Hulp nodig?

Onze experts helpen je graag verder

Back to top