MVO Beleidsverklaring Vink BV

Al meer dan 50 jaar is Vink bv in België actief in de toelevering van kunststof producten voor de industrie, de bouw, de print-, signalisatie- en displaymarkt, de transportsector en utiliteitsbedrijven.

Hierdoor zijn we ons meer dan ooit bewust van de impact van ons handelen op de omgeving. We streven er daarom naar ons op een maatschappelijk verantwoorde manier te ontwikkelen door de negatieve effecten van onze activiteiten tot een minimum te beperken en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap waarin wij werken.

Wij willen op een open en integere manier zaken doen en streven naar een relatie met alle stakeholders, die gebaseerd is op vertrouwen en duurzame samenwerking.  Wij willen onze stakeholders ook stimuleren hierin mee te denken.

Als distributeur en verwerker van kunststof halffabricaten streven wij ernaar een betrouwbare leverancier te zijn voor onze klanten. Een duidelijke communicatie, innovatieve oplossingen bieden en gedegen advies vinden wij belangrijke onderdelen van onze toegevoegde waarde. Ons digitaal platform, dat voortdurend wordt verbeterd moet het voor elke klant mogelijk maken op gelijk welk ogenblik en van waar ook, met ons zaken te doen. Met onze uitgebreide en diverse voorraad en de gepaste logistieke oplossingen willen we hen op een zo efficiënt mogelijke manier en op het gewenste moment beleveren, zonder kwaliteitsproblemen. Wij hopen op die manier bij te dragen tot het succes van onze klanten en onze relatie met hen te versterken,  in het besef dat dit de beste garantie is voor een blijvende winstgevendheid van onze onderneming. Ons kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door een ISO 9001 certificaat.

Onze werknemers zijn de kern van ons bedrijf. De nood om de juiste persoon op de juiste plaats te hebben, zet ons aan het talent van onze medewerkers optimaal te benutten en te zorgen voor de noodzakelijke ontwikkeling van hun kennis en kunde. In de overtuiging dat een verscheidenheid aan kwalificaties en ervaring de voorwaarde zijn voor een goede organisatie, wordt  discriminatie op basis van facetten zoals geslacht, leeftijd, religie of nationaliteit niet getolereerd.

Veiligheid, gezondheid en welzijn van onze werknemers hebben onze voortdurende aandacht en jaarlijks wordt hierin verder geïnvesteerd.

Onze leveranciers zijn betrouwbare partners, met wie we een jarenlange relatie onderhouden. Door het wederzijdse vertrouwen en de open samenwerking, kunnen de gepaste oplossingen voor onze klanten ontwikkeld worden. Duidelijke afspraken omtrent bedrijfsethiek werden met hen afgesproken in een code of conduct, die ons MVO beleid ondersteunen.

Op het vlak van milieu respecteren wij niet alleen de wettelijke normen, maar handelen wij proactief om negatieve gevolgen van onze bedrijfsactiviteit op onze omgeving  tot een minimum te herleiden. Energiebesparing via betere isolatie, LED verlichting en de inzet van energie-efficiënte toestellen en installaties hebben onze voortdurende aandacht. Zonnepanelen produceren reeds een deel van ons energieverbruik. Elektriciteit-, gas- en waterverbruik worden continu gemonitord.

Wij zetten in op een minimale creatie van vast afval en brengen meer dan de helft van onze vast afval in een recyclage traject. Wij ondersteunen en helpen ook onze klanten bij het vinden van recyclage oplossingen voor hun restafval. Uiteraard werken we op dit vlak aan een voortdurende optimalisatie.

Wij streven ook naar een verduurzaming van ons productaanbod. Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de REACH en RoHS richtlijnen, maar wij hebben ook oog voor materiaalefficiëntie, met het aanbod van honingraatpanelen en schuimplaten, recycleerbaarheid en het aanbod van volledig gerecycleerde producten voor specifieke toepassingen.

Ten aanzien van onze aandeelhouders voelen wij ons verplicht de door hen ter beschikking gestelde middelen efficiënt te benutten door te zorgen voor een optimaal rendement van de investeringen en de uitbouw van een sterk, inventief en toekomstgericht bedrijf.

Wij zien tenslotte ook de lokale verankering van onze  onderneming als een belangrijke meerwaarde. Vink bv draagt niet alleen bij tot de werkgelegenheid, maar ondersteunt ook plaatselijke initiatieven op sociaal en cultureel vlak en werkt samen met de lokale onderwijsinstellingen.

Wij verbinden ons ertoe de resultaten van dit beleid te evalueren en te streven naar voortdurende verbetering. Deze beleidsverklaring wordt kenbaar gemaakt in de hele organisatie en is voor iedereen zichtbaar via onze website www.vink.be .

Back to top